Dlaczego nie robię postanowień noworocznych?

Właściwie muszę przyznać, że skłamałam. Robię jedno postanowienie. Jedno jedyne od lat. ROBIĆ DOBRO. I na tym kończy się moja lista postanowień noworocznych. Odważnie wierzę, że bycie dobrym dla siebie i innych jest w życiu czymś absolutnie najważniejszym. Nie lubię narzucać na siebie dodatkowej presji bycia lepszą wersją siebie. Przez takie myślenie trochę zapominamy o […]

Alicja Janik
Alicja Janik